Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia [W3-PE-OG-S2-2] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedeutologia [W3-PE-OG-S2-2]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 204
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lucie Zormanova
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2008.

P. Hreciński, Wypalenie zawodowe nauczycieli, Difin, Warszawa, 2016

M.K.Grzegorzewska, Stres w zawodzie nauczyciela, Specyfika, uwarunkowanie i następstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006.

M.Grzegorzewska, Listy do Młodego Nauczyciela, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 1988.

Małgorzata Skarbecka, Wychowawca-przywódca. Nie ma trudnych dzieci, są tylko niewłaściwi opiekunowie, Wydawnictwo Sensus, 2016

Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych, red. R. Kwiecińska, M.J. Szymański, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010

Rudolf Kretschamann, Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003

Nowe Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czasopisma: Wychowanie w przedszkolu, Nowa Szkoła, Kwartalnik Pedagogiczny, Chowanna, Kwartalnik Edukacyjny

Zakres tematów:

1. Nauczyciel w świecie współczesnym, problemy nauczyciela w współczesnej szkole

2. Podstawowe cechy dobrego nauczyciela, wychowawca według Marii Grzegorzewskiej

3. Talent pedagogiczny

4. Autorytet nauczyciela

5. Awans zawodowy nauczycieli w Polsce

6. Stres w zawodzie nauczyciela (źródła stresu, radzenie sobie ze stresem), symptomy i czynniki wypalenia zawodowego

7. Podsumowanie, ocenianie pracy studentów na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, brainstorming, praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania

Ćwiczenia- obecność, aktywność w oparciu o znajomość literatury, przygotowanie zadań - student czyta zadane teksty i wypracuje na ich podstawie zadania. Student przygotowuje prace pisemną zawierającą odpowiedzi na pytania, które dotyczą zadanych tekstów.

Ocena zadań

Zadania będą oceniane plusami.

Zadanie za dwa plusy: Staranie pzrygotowane odpowiedzi, przemyślane i rozbudowane odpowiedzi na pytania. Pracę cechuje oryginalność i wartość poznawcza. Strona formalno-językowa tekstu nie budzi zasadniczych zastreżeń

Zadanie za jeden plus: Praca nie jest staranie przygotowana, odpowiedzi na pytania nie są rozbudowane. Wywód myślowy prowadzony chaotycznie bez przemyślania. Praca odtwórcza, bez autorskiego wkładu własnego. Pojawiają sią blędy językowe i terminologiczne.

Na ćwiczeniach będzie oceniana aktywność (studenci, którzy są najwięcej aktywni na ćwiczeniach otrzymują dodatkowy plus).

Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych prowadzący zajęcia podsumowuje uzyskane przez każdego studenta plusy.

Skala ocen:

11-12- 5

10-4,5

9 – 4

8 – 3,5

3-7

Mniej niż 7+ oznaczają konieczność napisania kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematy ćwiczeniowe. 

Ważna jest również obecność studentów na ćwiczeniach.

Uwagi:

MPR2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)