Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa [W3-BM-S1-RSZ20] semestr letni 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa [W3-BM-S1-RSZ20]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
Laboratorium [L], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 19:00 - 20:30
sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-03-24 19:00 : 20:30 sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-03-31 19:00 : 20:30 sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-04-14 19:00 : 20:30 sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-04-21 19:00 : 20:30 sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
2023-04-28 19:00 : 20:30 sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Włodzimierz Wątor
Literatura:

iteratura obowiązkowa

1. B. Balcerowicz, „Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, rozdz. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11.

2. A. Czupryński, „Współczesna sztuka operacyjna”, Wyd. AON, Warszawa 2009, rozdz. 1, 3, 4.

3. W. Kitler (red.), „System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy”, Wyd. AON, Warszawa 2014, rozdz. 1, 12, 13.

4. A. Michalak (red.) „Obrona terytorialna w Polsce. Szanse, możliwości, potrzeby”,Wyd. ASzWoj, Warszawa 2019, rodz. 1, 2, 5.

5. R. Kuźniar, R. Balcerowicz (…) „Bezpieczeństwo międzynarodowe”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, rozdz. 5.

6. D. Majchrzak, „Bezpieczeństwo militarne Polski”, Wyd. AON, Warszawa 2015, rozdz. 2, 3, 4.

7. J. Wiśniewski, „System walki w armiach wybranych państw oraz NATO, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2019, rozdz. 1 i 3.

8. M. Madej (red.) „Wojny Zachodu”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, część I.

9. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, „Współczesne konflikty zbrojne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, cz. 1.

10. A. Polak (red.) „Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności”, Wyd. AON, Warszawa 2014, rozdz. 2, 3, 4, 12.

11. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2021

12. P. Żurawski vel Grajewski, „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, rozdz. 1, 2, 4, 6, 12.

literatura uzupełniająca

1. M. Huzarski (red.) „Leksykon obronności. Polska i Europa”, Wyd. Bellona, Warszawa 2014.

2. The Military Balance, IISS The International Institute For Strategic Studies

3. M. Walzer, „Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Akty prawne:

 ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

 ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

 ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym;

 ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;

 ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP;

 ustawa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;

5. Artykuły z czasopism branżowych („Polska Zbrojna”, „Przegląd Sił Zbrojnych”, „Nowa Technika Wojskowa”)

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii.

2. Organizacja Sił Zbrojnych RP (SZ RP): zadania komponentów, podstawowe uzbrojenie

3. Charakterystyka i zadania Wojska Obrony Terytorialnej

4. Zadania SZ RP wynikające z przepisów prawa krajowego oraz zobowiązań międzynarodowych (NATO, UE):

 przygotowanie SZ RP do działania w czasie kryzysu lub wojny;

 zadania SZ RP wynikające z ustaw: „o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym” oraz przepisów wykonawczych

 zadania SZ RP podczas działań przeciwpandemicznych

5. Rodzaje służby wojskowej w Polsce oraz szkolenie wojskowe studentów (Legia Akademicka)

6. Współpraca wojskowa Polski z wybranymi państwami. Porównanie SZ RP z wybranymi armiami świata (regionu). Trendy w sferze wojskowości.

7. Rodzaje oraz uwarunkowania współczesnych operacji wojskowych:

 zasadnicze działania taktyczne;

 operacje wojenne, reagowania kryzysowego oraz pokojowe.

8. Wielonarodowe siły wojskowe (Siły Odpowiedzi NATO, Grupy Bojowe UE, siły w ramach koalicji) z uwzględnieniem zaangażowania SZ RP

9. Zasady udziału SZ RP w operacjach poza granicami państwa

10. Kierunki rozwoju i modernizacji SZ RP.

11. Wizyta studyjna w Jednostce Wojskowej (opcjonalnie)

12. Repetytorium

13. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Wykład (problemowy, konwersatoryjny – stosownie do specyfiki zagadnienia oraz przygotowania grupy)

Dyskusja związana z wykładem, dyskusja wielokrotna

Seminarium (ćwiczeniowe, referatowo-dyskusyjne)

Instruktaż (przed wizytą studyjną w jednostce wojskowej

Metody i kryteria oceniania:

przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.

Ogólny zakres tematyczny testu oraz kwestie organizacyjne zostaną przedstawione w trakcie repetytorium.

Test składa się z 15 pytań. Czas trwania testu: 20 minut. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów.

Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego

Uwagi:

W trakcie pierwszych zajęć studenci zostaną zapoznani z poszczególnymi zagadnieniami, zakładanymi efektami kształcenia (w postaci wiedzy i umiejętności), zasadami zaliczenia przedmiotu, zakresem wiadomości zalecanym do samodzielnego przyswojenia oraz literaturą.

Repetytorium (realizowane na ostatnich zajęciach cyklu/ostatnich zajęciach kontaktowych) umożliwi studentom powtórzenie treści poszczególnych zajęć (uzupełnienie wiadomości przez studentów nieobecnych).

Prowadzący zakłada możliwość rozszerzenia treści kształcenia objętych niniejszym sylabusem o zagadnienia zaproponowane przez studentów, stosownie do potrzeb i zainteresowań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)