Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• iszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

• Skorek E. M.: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005

• Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 2008

Oszwa U., Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia. Kraków 2008

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy z zakresu korekty, prawidłowego doboru metod pracy, rozwiązań metodycznych i ćwiczeń usprawniających procesy terapeutyczne;

Kolokwium pisemne składające się z kilkunastu pytań otwartych oraz zamkniętych (na przedostatnich zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć)

Zakres tematów:

Wprowadzenie teoretyczne do przedmiotu: zapoznanie z terminologią i zagadnieniami związanymi z tematem.

Specyfika zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Rodzaje i przyczyny specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Patomechanizmy dysleksji. Zaburzenia słuchu fonematycznego i fonetycznego.

Typy dysleksji (m.in. podział wg. Spionek, Bogdanowicz). Dysleksja rozwojowa a dysleksja nabyta. Dysleksja typu L i typu P.

Zasady szczegółowej diagnozy dysleksji i lateralizacji i innych zaburzeń wpływających na trudności w czytaniu i pisaniu.

Teoretyczne zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Współpraca z rodzicami.

Teoretyczne aspekty terapii dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Metodyka pracy.

Pojęcie, przyczyny lateralizacji i jej modele.

Postępowanie z dzieckiem leworęcznym /zasady, cele i organizacja zajęć/.

Zajęcia stymulacyjno- korekcyjne dla dzieci leworęcznych. Zasady pracy z dzieckiem leworęcznym na zajęciach i w domu.

Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. Związki z dysleksją.

Typy dyskalkulii.

Mechanizm narastania trudności w uczeniu się matematyki.

Diagnoza dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Dyskalkulia a zaburzenia poszczególnych funkcji poznawczych.

Teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Metody dydaktyczne:

podająca, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.