Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole., WSiP 2004

• Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

• Skorek E. M.: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005

• Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 2008

• Oszwa U., Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia. Kraków 2008

• Skubska J., Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania, Kraków 2012

• Bieńkowska I., Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2008

• Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995

• Cytowska B, Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków 2005

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989

• Kaja B., Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995

• Reid G.,Wearmouth J., Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk 2008

• Skorek E.M.: Terapia pedagogiczna. T 1 i 2. Wybrane zagadnienia. Kraków 2000

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

Test - jednokrotnego wyboru

Zakres tematów:

* Wprowadzenie teoretyczne do przedmiotu:

- terapia pedagogiczna,

- rodzaje i formy terapii pedagogicznej

* Organizacja pomocy psychologicznej dla ucznia o SPE:

- prawne podstawy udzielania pomocy psychologiczna-pedagogicznej uczniom o SPE

- uczeń o SPE

- dokumentacja pomocy psychologiczna-pedagogicznej w placówkach oświatowych

* Specyfika zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

* Teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Metody dydaktyczne:

Podająca, aktywizująca, TIK

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 16:15, sala zajęcia zdalne
Ilona Fajfer-Kruczek 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.