Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy profilaktyczno-wychowawcze W6-PE-OT-S2-PPW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.weinoe.us.edu.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Hawkins J.D., Nederhood B.: Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających i inne problemy społeczne. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownia Wydawnicza, 1994, Warszawa-Olsztyn.

Mazur J., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A., Ostaszewski K., Kołoło H.,

Dzielska A., Kowalewska A.: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Instytut Matki i Dziecka. Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Warszawa 2008.

Ostaszewski K.: Kompendium wiedzy o profilaktyce. W: Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, Fundacja ETOH, Warszawa 2010.

Ostaszewski K.: Standardy profilaktyki. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2016.

Sochocki M.J.: Ewaluacja jako dyskurs – wybrane aspekty ewaluacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe”. Trzeci Sektor, nr 7, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt programu profilaktyczno-wychowawczego skierowanego do wybranej grupy wiekowej i ukierunkowanego na wybrany problem społeczno-wychowawczy. Projekt obejmuje dwa przykładowe dwa scenariusze zajęć (1,5 godziny)

Kryteria oceny:

- znajomość strategii i metodyki realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych,

- umiejętne odwołanie się do literatury przedmiotu oraz innych źródeł (dokumenty, strony internetowe, czasopisma).

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne regulujące działania profilaktyczne w szkole oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2-3. Zachowania ryzykowne/problemowe.

4-5. Czynniki chroniące. Czynniki ryzyka.

6-7. Przydatne teorie - teorie zachowań problemowych i ryzykownych (Jessor, 1987, 1998), teoria uzasadnionego działania (Ajzen, Fisbein, 1980),

koncepcję resilience (Garmezy, 1985, Rutter, 1987), itp.

8-13. Budowanie programu wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki:

- diagnoza - rozpoznanie problemu,

- określenie grupy odbiorców,

- ustalenie przyczyn problemu/czynników ryzyka,

- wybór czynników chroniących,

- cele programu,

- dobór działań.

14-15. Analiza i ewaluacja projektów programów.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:35 - 11:20, sala Zajęcia zdalne
Gabriela Piechaczek-Ogierman 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)