Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy resocjalizacji W3-PE-R-S2-TEPORES
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 2000

2. Kryteria diagnostyczne z DSM-5,Wrocław 2015

3. Hillenbrand C, Pedagogika zaburzeń zachowania,Gdańsk 2007

4. Stankowski A, Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,Katowice 2002

5. Stankowski A, Stankowska N, Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji, Žiar nad Hronom 2006

6. Urban B, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Warszawa 2012

7. Urban B, Stanik J. M, Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007

8. Radochoński M, Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży, Rzeszów 2009

9. Pospiszyl K, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

10. Czapów Cz, Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978

11. Konopczyński M, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006

12. Konopczyński M, Nowak Beata Maria (red.), Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, Warszawa 2008

13. Pytka L, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1993

14. Siemaszko A, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993

15. Marczak M(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Kraków 2009

16. Świstka J, Kuć M, Niewiadomska I (red.), Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, Lublin 2005

Literatura dodatkowa proponowana i uzgadniania ze studentami do poszczególnych zagadnień:

1. Wiśniewska K, Kobieta nie jest grzechem, Kraków 2007

2. Kurzępa J, Młodzież pogranicza - „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2010

3. O'Connor R, Sheehy N, Zrozumieć samobójcę,Gdańsk 2003

4. Hayat El Mountacir, Dzieci w sektach,2001

5. Rejzner A (red.), Agresja w szkole, spojrzenie wieloaspektowe,2004

6. Kołakowski Artur (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, 2013

7. Opora R, Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków2010

8. Noszczyk – Bernasiewicz M, Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji,Katowice 2010

9. Przybyliński Sławomir, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej,Kraków 2005

10. Sawicki K, Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej,Kraków 2018

11. Nowacki Z, Wywieranie wpływu w warunkach izolacji więziennej, Kraków 2010

12. Stankowska N, Wspomaganie działalności resocjalizacyjnej w placówkach penitencjarnych. W: Red. A Stankowski. Wspomaganie rozwoju. Konteksty edukacyjne – rewalidacyjne – resocjalizacyjne, Ružomberok 2012

13. Stankowska N, Polityka penitencjarna państwa po roku 1989 (w opiniach zainteresowanych pracowników Służby Więziennej, osadzonych i studentów pedagogiki resocjalizacyjnej)W: Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak.

W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga jubileuszowa. Opole 2008

14. Stankowska N, Samobójstwo jako akt autoagresji W:L Woszczek, J M Stanik. Psychologiczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym : diagnoza i sposoby zapobiegania, Katowice 2018

15. Stankowski A., Stankowska N., Szkoła a zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży W: A Nowak, Kraków 2000

Metody i kryteria oceniania:

Utworzenie zespołowego posteru/prezentacji traktującej o tematyce funkcjonowania wybranej placówki resocjalizacyjnej (krótki rys historyczny, rodzaj, funkcjonowanie, kadra, proces resocjalizacji w warunkach zakładu i oddziaływania instytucjonalnego, przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym /podkultura, wypadki nadzwyczajne/, współczesne tendencje w resocjalizacji).

Zakres tematów:

Wybrane aspekty patologii społecznej i resocjalizacji (wymiary teoretyczny oraz praktyczny):

1. Samobójstwo; Prostytucja; Grooming; Agresja, Przemoc,

2. Przestępczość; Sekty; Uzależnienia (różne oblicza -np. alkoholizm, nikotynizm, uzależnienie od Internetu); Zaburzenia zachowania.

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – Środowisko a resocjalizacja i

profilaktyka (środowisko lokalne).

4. Resocjalizacja w warunkach oddziaływania instytucjonalnego na przykładzie wybranych placówek resocjalizacyjnych (zakład poprawczy, zakład karny, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, kuratela sądowa).

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusje i polemiki, metody poglądowe (prezentacje multimedialne), samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 8
Natalia Stankowska 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.