Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing sztuki i prawo autorskie W6-EM-S1-MST
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bazylko P., Masiewicz K., Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Ha!art, Kraków 2008

Bendixen P. Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wyd. UJ, Kraków 2001

Bourdieu P. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Universitas, Kraków 2001

Bourdieu P. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2006

Ekonomia kultury, Przewodnik Krytyki Politycznej, (red.:) Zespół KP, Warszawa 2010

Europejskie polityki kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie, (red.) M.Lind, R.Minichbauer, Bęc Zmiana, Warszawa 2009

Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, PWN, Warszawa 2008

Grad J. Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1997

Ilczuk D. Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, NCK, Wyd. UJ, Kraków 2002

Iwaszkiewicz M. Marketing a rynek sztuki współczesnej, Wyd. OBRSW, Poznań

Golka M. Rynek sztuki, Artia, Poznań 1991

Bishop C. Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Bęc Zmiana, Warszawa 2015

O’Doherty B. Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii, Fundacja Alternativa, Gdańsk 2015

Przyszłość. Bitwa o kulturę, red.R.Pawłowski, wyd.Krytyka Polityczna, Warszawa 2015

Bogdańska – Krzyżanek M., Świerżewska-Franczak M., Dubowska Z., Bardzo nam się podoba. Współczesna sztuka pytania, Zacheta, Warszawa 2015

Czytanki dla robotników sztuki.Kultura nie dla zysku, red.K.Chmielewska, K.Szreder, T.Żukowski, Bęc Zmiana, Warszawa 2009

Inicjatywy i galerie artystów, red.A.Pindera, A.Ptak, W.Szczupacka, Sztuka Cię Szuka, Warszawa 2014

Praktyczny poradnik dla artystów, red.A.Pindera, Sztuka Cię Szuka, Warszawa 2012

Kostyro T., Czerwiński M., Kultura polska w dekadzie przemian, IK, Warszawa 1999

Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Red. Szomburg J. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2001

Krytyka i rynek sztuki, (red.) D.Monkiewicz, Sekcja Polska AICA, Warszawa 2008

Lachowski M., Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRLu, KUL, Lublin 2006

„Muzeum”, kwartalnik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Mazurek – Łopacińska K., Kultura w gospodarce rynkowej, Wyd. AE we Wrocławiu, 1994

Polityka kulturalna państwa. Założenia, Warszawa 1993

Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wyd. UJ, Kraków 2003

Throsby D., Ekonomia i kultura, NCK, Warszawa 2010

Zarządzanie w kulturze (Tomy 1 – 6…), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Praca w grupie, projektowa. Ocena dotyczy zaangażowania, stopnia innowacyjności, umiejętności autoprezentacji

Zakres tematów:

Pojęcia marketingu

Marketing kultury i sztuki - specyfika dziedziny

Promocja jako element marketingu - funkcje i formy

Finansowanie działalności artystycznej

Instytucje kultury

Tworzenie wizerunku artysty

Organizacja i promocja projektów indywidualnych i zespołowych: planowanie pracy, tworzenie budżetu projektu, planowanie i realizacja działań promocyjnych, współpraca w zespole

Negocjacje

Praktyczna realizacja projektu artystycznego

Metody dydaktyczne:

Wykład wzbogacony prezentacjami, wyjścia do instytucji kultury, spotkania z osobami odpowiadającymi za instytucje kultury na poziomie NGO, samorządu i powiatu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 18:45, sala H1.5
Bogusław Bemben 16/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek H (Cieszyn, ul. Niemcewicza 2)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)