Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing sztuki i prawo autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-EM-S1-MST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing sztuki i prawo autorskie
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
wykład 1, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bemben
Prowadzący grup: Bogusław Bemben, Wojciech Kowalski, Małgorzata Tomaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
wykład 1 - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna dwóch składowych:

- oceny z marketingu sztuki

- oceny z prawa autorskiego

Pełny opis:

Przedmiot łączy w sobie elementy różnych dziedzin prawa - od analizy konwencji międzynarodowych dotyczących problematyki dziedzictwa kulturowego, przez kwestie prawa prywatnego (własność, umowy) po zagadnienia związane z prawami autorskimi.

Celem przedmiotu jest również wyposażenie studenta w wiedzę, która umożliwi rozumienie funkcjonowania rynku sztuki; pozwoli na orientację w zakresie aktualnego świata sztuki ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki polskiego pola sztuki uwarunkowanego światem ekonomicznym, politycznym, akademickim, dziennikarskim, religijnym. Zaprezentowana wiedza stanowić będzie również podłoże do pragmatycznej części marketingu sztuki, tj. przygotuje do kompetentnego sprawowania roli organizatora imprez artystycznych (w jej rozmaitych odmianach).

Uwagi:

zajęcia zdalne MS Teams

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaniowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kaniowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna dwóch składowych:

- oceny z marketingu sztuki

- oceny z prawa autorskiego

Pełny opis:

Przedmiot łączy w sobie elementy różnych dziedzin prawa - od analizy konwencji międzynarodowych dotyczących problematyki dziedzictwa kulturowego, przez kwestie prawa prywatnego (własność, umowy) po zagadnienia związane z prawami autorskimi.

Celem przedmiotu jest również wyposażenie studenta w wiedzę, która umożliwi rozumienie funkcjonowania rynku sztuki; pozwoli na orientację w zakresie aktualnego świata sztuki ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki polskiego pola sztuki uwarunkowanego światem ekonomicznym, politycznym, akademickim, dziennikarskim, religijnym. Zaprezentowana wiedza stanowić będzie również podłoże do pragmatycznej części marketingu sztuki, tj. przygotuje do kompetentnego sprawowania roli organizatora imprez artystycznych (w jej rozmaitych odmianach).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaniowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kaniowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Składowe oceny końcowej:

- obecność i aktywność podczas zajęć (40%);

- test pisemny obejmujący zagadnienia z zakresu marketingu oraz podstaw prawa autorskiego (60%).


Pełny opis:

Realizacja przedmiotu ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą rynku kultury, w tym zachowaniami nabywców dóbr i usług kultury, podstawowymi działaniami promocyjnych i marketingowymi animatorów kultury, elementarnymi zasadami związanymi z opracowywaniem strategii marketingowych w zakresie różnorodnych projektów artystycznych, podstawami prawa autorskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)