Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna 52-WW-NP-DS
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R.Naprawa, A.Tanejewska, C.Mach, K.Szczepańska : Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. I etap edukacyjny. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2022. Wydanie V.

R.Naprawa, A.Tanejewska, C.Mach, K.Szczepańska : Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. I etap edukacyjny. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2020. Wydanie IV.

Skibska J., Dostosowanie przestrzeni szkoły ogólnodostępnej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [w:] Problemy edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W. Dykcik, B.Szychowiak (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2001.

D. Mitchell, Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami. Wydawnictwo Harmonia Universalis. Gdańsk 2016.

A. Pacewicz. Przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak to osiągnąć w naszej szkole? CEO. materiały pdf - udostępnione w trakcie zajęć.

M.Dziółko, M.Kocejko, J.Piwowarska, A.Rdest (red.), Model dostępnej szkoły. - materiał pdf udostępniony w trakcie zajęć.

M.Dobrowolska (red.), Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Scenariusze lekcji. ORE. Warszawa 2018.

Grzybowski P., Spotkania z Innym, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2022.

J.Wyczesany (red.), Dydaktyka Specjalna. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2014.

J.Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych, PWN, Warszawa 2017.

J.Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji, PWN, Warszawa 2017.

Czasopisma: "Szkoła Specjalna", "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" i inne wskazane w toku zajęć i wyborze własnym słuchaczy w ramach samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

1. praca własna z tekstem - opracowanie notatki/streszczenia.

2. praca w grupach - przygotowanie prezentacji na zadany temat.

3. Obecność (min. 80%), aktywny udział w dyskusji.

Zakres tematów:

- Organizacja przestrzeni edukacyjnej, warunki dostępności.

- Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

- Zasady i metody edukacji dziecka o zaburzonym rozwoju.

- Metody i terapie. TIK.

- Zasady oceny i ewaluacji efektywności podejmowanych działań edukacyjno-terapeutycznych

Metody dydaktyczne:

TIK, podające, wspomaganie prezentacją multimedialną, praca własna z tekstem, dyskusja, praca w grupach, metody projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Fajfer-Kruczek 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.