Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing sztuki i prawo autorskie W6-EM-S1-MST
Wykład (W) semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Michał Dziekoński, Robert Kozielski - "Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy", Wydawnictwo Nieoczywiste 2017

Waldemar Gałuszka – „Biznes muzyczny”, Wydawnictwo PLACET 2022

Philip Kotler – „Marketing”, Dom Wydawniczy REBIS 2012

Grzegorz Mania, „Muzyka w prawie autorskim”, PWM 2020

Donald S. Passman – „All You Need to Know About the Music Business”, Penguin Books 2008

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna ocen z:

- testu pisemnego złożonego z dwóch części - wiedzy z zakresu marketingu oraz prawa autorskiego (każda z część testu zostaje oddzielnie oceniona, wyłącznie ocena pozytywna z obu kategorii kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu)

- odpowiedzi ustnej w ramach aktywności podczas zajęć.

Dopuszcza się zaliczenie w formule hybrydowej lub zdalnej.

Zakres tematów:

Marketing jako zjawisko torujące ekonomii drogę do sztuki;

Omówienie podstawowych pojęć z zakresu marketingu:

1. misja, cele,

2. analiza SWOT,

3. strategia, taktyka,

4. promocja, reklama,

5. budżet;

Przemysł muzyczny na rynku kultury;

Prawo autorskie – podstawowe zagadnienia;

Praktyczne zastosowanie przepisów prawa autorskiego w kulturze i oświacie.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja, studium przypadku, analiza tekstu, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:45 - 9:30, sala H1.4
Małgorzata Kaniowska 17/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek H (Cieszyn, ul. Niemcewicza 2)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)