Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie 2020/2021

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SD-S3-SEM20-21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie 2020/2021
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 40.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Baczyński
Prowadzący grup: Damian Absalon, Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Michał Baczyński, Teresa Banaś-Korniak, Jacek Barcik, Maria Barłowska, Alexander Betekhtin, Dariusz Bęben, Rafał Blicharz, Piotr Bogalecki, Rafał Borysławski, Ireneusz Celary, Anna Chorążewska, Ilona Copik, Maria De Abgaro Zachariasiewicz, Zbigniew Dendzik, Łukasz Depa, Krystyna Doktorowicz, Elżbieta Dutka, Marzena Dzida, Monika Fabiańska, Sebastian Fikus, Sonia Front, Katarzyna Gadomska, Evgeny Galuskin, Aleksandra Gawęda, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Janusz Gluza, Paweł Gładki, Anna Gomóła, Beata Gontarz, Tomasz Goryczka, Jacek Górecki, Małgorzata Górnik-Durose, Iwona Gralewicz-Wolny, Katarzyna Grzybczyk, Andrzej Grzybowski, Ewa Gumul, Damian Guzek, Barbara Hachuła, Robert Hasterok, Mariusz Jagielski, Joanna Janusz, Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Ewa Jarosz, Iwona Jelonek, Mariusz Jochemczyk, Ryszard Kaczmarek, Alina Kafel, Jan Kajfosz, Anna Kałuża, Michał Kania, Jacek Kempa, Magdalena Kempna-Pieniążek, Artur Kijak, Joanna Kisiel, Marian Kisiel, Barbara Kita, Agata Kluczek, Michał Kłosiński, Joanna Kohyt, Mariusz Kolczyński, Adam Konefał, Seweryn Kowalski, Wojciech Kowalski, Violetta Kozik, Barbara Kożusznik, Katarzyna Krasoń, Sebastian Kubas, Tomasz Kubin, Marcin Kurpas, Hristo Kyuchukov, Miron Lakomy, Jolanta Lubocha-Kruglik, Dorota Łobos-Kotowska, Ewa Łupikasza, Andrzej Łyda, Dariusz Malczewski, Oksana Małysa, Czesław Martysz, Leszek Marynowski, Barbara Mikołajczyk, Rafał Molencki, Anna Mrozek-Wilczkiewicz, Agnieszka Mrozik, Janusz Musiał, Robert Musioł, Urszula Myga-Piątek, Małgorzata Myśliwiec, Tomasz Nawrocki, Andrzej Niesporek, Andrzej Noras, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Joanna Nowakowska-Małusecka, Ewa Nowińska, Jacek Nycz, Grzegorz Olszański, Marek Pacukiewicz, Jarosław Pacuła, Marian Paluch, Jarosław Paturej, Mirosław Pawełczyk, Sabina Pawlik, Sebastian Pawlus, Tomasz Pietrzykowski, Irena Pilch, Piotr Pinior, Zofia Piotrowska-Seget, Wojciech Pisarski, Jarosław Polański, Beata Popczyk-Szczęsna, Wojciech Popiołek, Izabela Poprawa, Małgorzata Przybyła-Kasperek, Artur Rejter, Violetta Rodek, Arkadiusz Rojczyk, Dariusz Rolnik, Magdalena Rost-Roszkowska, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Ruman, Weronika Rupik, Maciej Sablik, Ewa Schab-Balcerzak, Edyta Sierka, Olga Sitarz, Ryszard Skowron, Piotr Skubała, Danuta Smołka-Danielowska, Zbigniew Spendel, Elżbieta Stephan, Danuta Stróż, Monika Sułkowska, Andrzej Swinarew, Anna Szafrańska, Iwona Szarejko, Konrad Szcześniak, Patrycja Szostok-Nowacka, Katarzyna Ślebarska, Piotr Świątek, Wojciech Świątkiewicz, Alina Świeściak-Fast, Magdalena Tarnacka, Lesław Teper, Sławomir Tkacz, Elżbieta Turska, Agnieszka Turska-Kawa, Stanisław Węglarz, Anna Wierzbica, Żaneta Wojnarowska, Waldemar Wojtasik, Hanna Wojtczak, Iwona Wowro, Zygmunt Wróbel, Maria Wysocka, Grzegorz Zadora, Jarosław Zagrodnik, Michał Zatoń, Marek Zieliński, Dorota Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z seminarium ustalona będzie na podstawie uczestnictwa w seminarium i w dyskusji, sposobie prezentacji swoich referatów, umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz stawiania pytań dotyczących problemów otwartych związanych z tematyką pracy doktorskiej.

Pełny opis:

Praca nad planem badawczym, a także przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną promotora, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej. Ponadto celem seminarium jest doskonalenie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzenia badań naukowych, pisania i dokumentowania tekstów naukowych.

Uwagi:

brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)