Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii (nowożytność)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HI-S1-NPNW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii (nowożytność)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Nabiałek
Prowadzący grup: Tomasz Kałuski, Karol Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do ustalenia oceny końcowej uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu końcowego z wykładu. Weryfikowany będzie stopień opanowania zakresu oraz podstawowych pojęć dotyczących dyscyplin wchodzących w skład nauk pomocniczych historii.

Oceniana będzie wiedza nabyta podczas zajęć oraz na podstawie zadanej literatury.

Pełny opis:

Zapoznanie z zakresem i podstawowymi pojęciami poszczególnych dyscyplin zaliczanych do nauk pomocniczych historii. Praca ze źródłami historycznymi. Praktyczne wykorzystania nauk pomocniczych historii. Ukazywanie ich wymiaru kulturowego i społecznego w aspekcie komunikacji społecznej. Analiza ich treści i przekazu.

Uwagi:

Warunkiem uzyskania oceny końcowej z przedmiotu (modułu) jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń i z wykładu - na tej podstawie jest ustalana ocena końcowa.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Nabiałek
Prowadzący grup: Tomasz Kałuski, Karol Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do ustalenia oceny końcowej uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu końcowego z wykładu. Weryfikowany będzie stopień opanowania zakresu oraz podstawowych pojęć dotyczących dyscyplin wchodzących w skład nauk pomocniczych historii.

Oceniana będzie wiedza nabyta podczas zajęć oraz na podstawie zadanej literatury.

Pełny opis:

Pojęcie i zakres nauk pomocniczych historii. Prezentacja dyscyplin wchodzących w skład nauk pomocniczych historii. Zapoznanie z zakresem i podstawowymi pojęciami poszczególnych dyscyplin zaliczanych do nauk pomocniczych historii. Praca ze źródłami historycznymi. Praktyczne wykorzystania nauk pomocniczych historii. Ukazywanie ich wymiaru kulturowego i społecznego w aspekcie komunikacji społecznej. Analiza ich treści i przekazu.

Uwagi:

Warunkiem uzyskania oceny końcowej z przedmiotu (modułu) jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu z wykładu - na tej podstawie jest ustalana ocena końcowa.

Warunkiem przystapienia do egzaminu z wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Nabiałek
Prowadzący grup: Tomasz Kałuski, Karol Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą do ustalenia oceny końcowej jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu końcowego z wykładu. Weryfikowany będzie stopień opanowania zakresu oraz podstawowych pojęć dotyczących dyscyplin wchodzących w skład nauk pomocniczych historii.

Oceniana będzie wiedza nabyta podczas zajęć oraz na podstawie zadanej literatury.

Pełny opis:

Pojęcie i zakres nauk pomocniczych historii. Prezentacja dyscyplin wchodzących w skład nauk pomocniczych historii. Zapoznanie z zakresem i podstawowymi pojęciami poszczególnych dyscyplin zaliczanych do nauk pomocniczych historii. Praca ze źródłami historycznymi. Praktyczne wykorzystania nauk pomocniczych historii. Ukazywanie ich wymiaru kulturowego i społecznego w aspekcie komunikacji społecznej. Analiza ich treści i przekazu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)