Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak, Marzena Kurowska, Marek Marzec, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 2 elementów:

- ocena z egzaminu (0,5)

- średnia ocen z pisemnych kolokwiów prowadzonych na zajęciach (0,5). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dziedziczenia, zasadami współdziałania genów oraz podstawowymi informacjami na temat przepływu informacji genetycznej.

Treść wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

Rys historyczny badań nad zmiennością i dziedzicznością organizmów. Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota - rodzaje sekwencji budujących genomy. Molekularne podstawy ekspresji genu: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla.

Treść zajęć laboratoryjnych obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne

Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna

Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci u różnych grup organizmów; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Analiza rodowodów, dziedziczenie cech zależne i niezależne od płci.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak, Marzena Kurowska, Marek Marzec, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 2 elementów:

- ocena z egzaminu (0,5)

- ocena z ćwiczeń wystawiona na podstawie średniej z pisemnych kolokwiów prowadzonych na zajęciach (0,5).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dziedziczenia, zasadami współdziałania genów oraz podstawowymi informacjami na temat przepływu informacji genetycznej.

Treść konwersatoriów obejmuje następujące zagadnienia:

Rys historyczny badań nad zmiennością i dziedzicznością organizmów. Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota - rodzaje sekwencji budujących genomy. Molekularne podstawy ekspresji genu: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla.

Treść zajęć laboratoryjnych obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne

Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna

Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci u różnych grup organizmów; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Analiza rodowodów, dziedziczenie cech zależne i niezależne od płci.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Monika Gajecka, Agnieszka Janiak, Marzena Kurowska, Marek Marzec, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 2 elementów:

- ocena z egzaminu (0,5)

- ocena z ćwiczeń wystawiona na podstawie średniej z pisemnych kolokwiów prowadzonych na zajęciach (0,5).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dziedziczenia, zasadami współdziałania genów, a także podstawowymi informacjami na temat budowy DNA, struktury i organizacji genomu oraz mechanizmami decydującymi o przepływie informacji genetycznej.

Treść konwersatoriów obejmuje następujące zagadnienia:

Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota - rodzaje sekwencji budujących genomy. Molekularne podstawy ekspresji genu: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla.

Treść zajęć laboratoryjnych obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne

Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna

Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci u różnych grup organizmów; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Analiza rodowodów, dziedziczenie cech zależne i niezależne od płci.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak, Marzena Kurowska, Marek Marzec, Joanna Morończyk, Miriam Szurman-Zubrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z 2 elementów:

- ocena z egzaminu (0,5)

- ocena z ćwiczeń wystawiona na podstawie średniej z pisemnych kolokwiów prowadzonych na zajęciach (0,5).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dziedziczenia, zasadami współdziałania genów, a także podstawowymi informacjami na temat budowy DNA, struktury i organizacji genomu oraz mechanizmami decydującymi o przepływie informacji genetycznej.

Treść konwersatoriów obejmuje następujące zagadnienia:

Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota - rodzaje sekwencji budujących genomy. Molekularne podstawy ekspresji genu: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla.

Treść zajęć laboratoryjnych obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia genetyczne

Mitoza i mejoza (przebieg procesów i ich znaczenie)

2. Krzyżówka jedno- i dwugenowa

Krzyżówka testowa i krzyżówka wsteczna

Test chi2

3. Allele wielokrotne

Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.1 – niepełna dominacja, geny letalne)

4. Modyfikacje mendlowskich rozszczepień (cz.2 – współdziałanie genów, epistazy, test komplementacji)

5. Dziedziczenie cech ilościowych

6. Dziedziczenie płci oraz cech sprzężonych z płcią

Omówienie różnych systemów determinacji płci u różnych grup organizmów; dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cechy ograniczone do płci i zależne od płci

7. Analiza rodowodów, dziedziczenie cech zależne i niezależne od płci.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Konwersatorium - Egzamin z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)