Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziagnoza psychopedagogiczna dzieci w przedszkolu i klasach I- III W6-PP-SM-DPDPK
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dziagnoza psychopedagogiczna dzieci w przedszkolu i klasach I- III W6-PP-SM-DPDPK
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 17:15 - 18:45
sala B-1.2
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Prowadzący: Sylwia Wrona
Literatura:

Bogdanowicz M. Skale Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego. Gdańsk 2003.

Bogdanowicz M. Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk 2005.

Deptuła M., Misiuk A. Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Warszawa 2016

Dołęga Z. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice 2006.

Dołęga Z. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym, Katowice 2010.

Górniewicz E. Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 2017

Guziuk-Tkacz M. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa 2011

Jarosz E. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001.

Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

Kielin J. Profil osiągnięć ucznia. Gdańsk 2006.

Misiuk, Deptuła m. Diagnoza kompetencji społecznych dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Pytlarczyk J., Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i w szkole. Warszawa 2007.

Rokicińska I. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Gdańsk 2010.

Skałbania B. Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2011.

Tryzno E. Diagnoza edukacyjna dzieci 6, 7-letnich rozpoczynających naukę. Gdańsk 2010.

Wąsik I., Klimkowska L. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Gdańsk 2011.

Wysocka E. Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania. Kraków 2013

Zakres tematów:

Rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym-utrwalenie wiadomości. Istota procesu diagnostycznego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Złożoność procesu diagnostycznego, stosowane praktyki. Współpraca z Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi w procesie diagnozy psychopedagogicznej. Rozpoznawanie objawów problemów edukacyjnych, indywidualnych potrzeb dziecka, objawów zagrożeń i trudności występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – analiza indywidualnych przypadków. Diagnoza dojrzałości szkolnej – analiza najnowszych propozycji. Ocena poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej. Diagnozowanie funkcji percepcyjno - motorycznych u dzieci. Diagnozowanie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym. Metody diagnozowania dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii. Diagnoza ADHD, zaburzeń zachowania. Diagnozowanie autyzmu, zespołu Aspergera, upośledzenia umysłowego i innych zaburzeń. Praktyczne rozwijanie umiejętności diagnostycznych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe i praktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Prace praktyczno-metodyczne , referat.Zgromadzenie narzędzi służących diagnozie funkcjonowania poznawczego, percepcyjnego, społecznego, emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz zaprezentowanie jednego z narzędzi.

Praca pisemna, dyskusja.Autorefleksja na temat wykorzystania efektów diagnozy w projektowaniu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Opracowanie diagnozy wybranego obszaru rozwoju dziecka.

Uwagi:

dr Wrona

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.