Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Magdalena Bełza-Gajdzica

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

Wtorek 13.00-13.45 MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODlkNjYyMmItNDQ0MS00NWMxLTk3M2ItMmFhMTE1MDkyNzIz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252295d48854-6e9a-4cdb-8870-e261b1011452%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=53afad3d-362a-42f8-860c-d7edfb444cac&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Zainteresowania

Funkcjonowanie osób w niepełnosprawnością słuchu (aspekty społeczne, edukacyjne, terapeutyczne)
Komparatystyka specjalna
Systemy edukacji specjalnej
Inkluzja społeczna i edukacyjna osób z grup defaworyzowanych
Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni akademickiej
Zjawiska infrahumanizacji i ableismu
Wykorzystanie sztuki w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
Metodologia badań społecznych a badania w pedagogice specjalnej

Koordynowane przedmioty

2012/2013L - Arteterapia 12-PE-PETP-S2-2A
2013/2014L - Arteterapia 12-PE-PETP-S2-2A
2014/2015L - Arteterapia 12-PE-PSS-N2-1AR
2014/2015L - Arteterapia 12-PE-PSS-S2-1AR
2015/2016L - Arteterapia 12-PE-PSS-S2-1AR

Prowadzone przedmioty

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Bełza-Gajdzica
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)