University of Silesia in Katowice - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
last data migration: ~18 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document: 62 days ago

Witamy w serwisie USOSweb Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Każdy członek społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego posiada swoje konto użytkownika w serwisie USOSweb, dające studentom możliwość wglądu w oceny oraz uzyskane punkty ECTS, sprawdzenia przyznanych stypendiów oraz miejsca w akademiku, wprowadzenia zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej a także uzyskania informacji o numerze indywidualnego konta bankowego, na które student będzie zobowiązany wnosić ewentualne opłaty związane ze studiami. Większość Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego uruchamia elektroniczne rejestracje do grup zajęciowych, w których studenci uczestniczą za pomocą serwisu USOSweb. Pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne serwis umożliwia wprowadzenie ocen oraz sylabusów do zajęć.

Niezależnie od posiadanej roli, część informacji prezentowanych w USOSweb dostępna jest publicznie - jest to tzw. KATALOG, w którym znajdują się m. in. informacje o prowadzonych kierunkach studiów oraz wykazy pracowników, przedmiotów, jednostek organizacyjnych. Zdecydowana jednak większość funkcjonalności dostępna jest jedynie dla uwierzytelnionych użytkowników. Logowanie do serwisu USOSweb, jak również do pozostałych serwisów współdziałających z systemem USOS odbywa się za pośrednictwem CAS Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego. 

Identyfikatorem w CAS jest numer PESEL, numer indeksu lub adres e-mail. Studenci rozpoczynający studia w Uniwersytecie Śląskim logują się hasłem wykorzystywanym w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku utraty hasła do konta w CAS można samodzielnie zresetować hasło podając adres poczty elektronicznej wykorzystywany w systemach informatycznych Uniwersytetu Śląskiego.

DLA STUDENTÓW

DLA PRACOWNIKÓW

WARTO ODWIEDZIĆ

Archiwum Prac Dyplomowych
serwis przeznaczony dla autorów, promotorów, recenzentów prac licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich

Karta Kierunku & Informator ECTS
informacje o programach kształcenia wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim

UL - Rejestracja żetonowa
serwis umożliwiający rejestrowanie się na zajęcia z wychowania fizycznego oraz lektoraty

Ankieter
serwis służący do przeprowadzania dowolnego rodzaju ankiet elektronicznych dla społeczności akademickiej

Platforma e-learningowa
oferująca m. in. szkolenia BHP dla studentów i pracowników UŚ oraz testy poziomujące z języków obcych

biurokarier.edu.pl
serwis akademickich biur karier - platforma z ofertami pracy, praktyk i staży 
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.